Các loại vest nam ở Việt Nam

Các loại vest nam ở Việt Nam

Các loại vest nam ở Việt Nam Giorgio Armani từng có câu nói nổi tiếng: “Tôi thích những thứ có giá trị trường tồn với thời gian, những thứ sẽ chẳng bao giờ trở nên lỗi mốt, những thứ tượng trưng cho chuẩn mực tối thượng.” Và “chuẩn mực tối...