Xuất hiện trong nghi thức cưới: rể phụ có nên mặc vest không, vì sao?

    Xuất hiện trong nghi thức cưới: rể phụ có nên mặc vest không, vì sao?

    Xuất hiện trong nghi thức cưới: rể phụ có nên mặc vest không, vì sao? Dù xã hội có đổi thay như thế nào đi chăng nữa, sự hiện đại chen lẫn với việc mở cửa giao lưu nhiều nèn văn hóa khác nhau và gạt bớt những hủ tục...